Milyen fa vagy?

Ismerjük meg együtt a kelta örökséget, a zodiákus rendszert, ezáltal még jobban megismerve Önmagunkat is! A születési időpontokból megállapítható, hogy egy személy mely fa-jegybe tartozik, s eszerint milyen tulajdonságokkal rendelkezik.

Megjelent a Harmonet, a Szantál és a Natúrsziget oldalain is.
Az időszámításunk előtti évszázadokig nyúlik vissza a kelta horoszkóp eredete. A kelták az időszámításunk előtti V. században már egész Európát, egészen a Duna partvidékéig meghódították. Az államalapítás elmaradt, de az állandó törzsi viszályok nem. Papok és druidák irányították a vallási, és kulturális életet, s különböző megfigyeléseik alapján hozták létre azt a kalendáriumot, melyben először jegyezték le a `fa jegyeken` alapuló horoszkópot.

A napévet 13 hónapos holdnaptárként számolták, egy szökőnappal. Az egyes hónapokat szent növényeikről nevezték el, így a különböző fák nem csak szent, hanem egyben kozmikus szimbólumokká is váltak.

A kelták úgy gondolták, hogy az ember csak része, de semmiképpen sem ura a természetnek, s a növekedéshez ugyanúgy fényre, vízre, napsütésre van szükség, mint a növényeknek. Ez az oka annak, hogy az eltérő időpontokban viruló növények s az ugyanekkor született emberek között komoly hasonlóságok vannak.

A fa-horoszkóp az ember mind a külvilág felé mutatott viselkedéséről, mind pedig belső énjéről egyaránt árulkodik.

A hagyományos nyugati horoszkóptól teljesen eltérőek a jegyek kezdő és befejező dátumai. Felosztásban is más, ugyanis mind a 13 jegy további két típusra tagolódik. Minden jegy első két hetének szülötteit az újhold befolyásolja, ezért őket `Újhold-embereknek` is nevezik, míg a hónap második felében születetteket a Telihold, majd a fogyó hold befolyásolja, ezért is nevezik őket `Telihold-embereknek`.

A druidák azt is megfigyelték, hogy az egyes jegyeknek, melyik fa lehet az ideális párja.
Nyírfa   |   Berkenye   |   Kőris   |   Éger   |   Fűzfa   |   Galagonya
Tölgy   |   Magyal   |   Mogyoró   |   Szőlő   |   Repkény   |   Nád   |   Bodza

  NYÍRFA    


(december 24. - január 20.)

A druida hit szerint a nyírfa képviseli minden fejlődés magvát, megújulást és újjászületést, hisz ez a fa növeszt lombot először a tél végét követően.

Ezért az e jegybe tartozó emberek előtt mindig nagy lehetőségek állnak. Az akadályok leküzdésére azonban állhatatosságra van szükségük. Jó vezetők válnak belőlük, nagyon jó szervezőképességgel rendelkeznek. Szimpatikus, barátságos, elegáns megjelenésű, vonzó, társaságban igen közkedvelt személyek.

Újhold-ember: Impulzív és érzelmes. Kitartóan küzd céljaiért, és rendületlenül hisz abban, hogy minden akadályt legyőz. Ugyanakkor lobbanékony, néha meggondolatlan. Elfogultságra hajlamos, és gyakran zárkózott.

Telihold-ember: Tisztán és jól látja a célokat, gazdag képzelőerővel bír. Jellemvonása, hogy tárgyilagosan szemléli a világot, nyílt személyiség. Azonban néha a föld felett jár, ekkor véleménye nem feltétlenül megalapozott.

A szerelmes Nyírfa: Inkább a gyengéd szerelem, mint a túlfűtött szenvedély jellemzi. Rendkívül romantikus típus. Ritkán veszti el az eszét. Olyan párra van szüksége, aki mindent megtesz érte, és mellette áll nemcsak a jóban, hanem a rosszban is. Mindig képes a megújulásra. Szeretetteljes, gyöngéd kapcsolatra vágyik.
Ideális társa lehet: a Tölgy, a Fűz.


  BERKENYE    


(január 21. - február 17.)

Nagyon intuitív személyiség, jól működik a hatodik érzéke, határozott, és megértő. A tettek embere, törékenynek látszik, mégis nagyon erős. Szereti a vezető szerepeket.

Emellett sokszor tartózkodó, szereti az egyedüllétet. Gondolatait, terveit csak a hozzá nagyon közelálló családtagokkal, barátokkal osztja meg. Hűvös, de egyben szenvedélyes is, mások számára úgy tűnik, rengeteg titkot őriz. Szereti az egyedüllétet.

Újhold-ember: Hajlamos a türelmetlenségre a magasabb tudásért folytatott küzdelem során. Bár általában igen zárkózott, buzgón támogatja a nagy társadalmi változásokat, ha azok jó ügyet szolgálnak.

Telihold-ember: Kevésbé visszavonult, de hajlamos többet ígérni, mint amennyit képes megtenni. Nagy befolyással és ösztönző erővel bír. Tetteit minden helyzetben elsősorban egyéni érvényesülésének vágya vezérli.

A szerelmes Berkenye: Gyakran elragadja a mindent elsöprő szerelem, és keresi a változatosságot, néha kalandokba bonyolódik. Féktelen, heves, szenvedélyes s egyben érzelmes is. Olyan pár az álma, aki folyton megújul, és izgalmakkal telíti meg mindennapjait. Ha féltékeny típusú társat választ, hamar továbblép. Ha szakít, az végleges döntésnek számít.
Ideális társa lehet: Mogyoró, Magyal.


  KŐRIS    


(február 18. - március 17.)

Kettősség jellemzi, sokszor a végletek embere. Nehéz megismerni az igazi énjét. Alkata és vérmérséklete alapján valódi művész lelkű, sebezhető és érzékeny. Jól ismeri a dolgok fő mozgatórugóit, spirituális mélységekig is képes hatolni. Ez az egyik oka annak, hogy az e jegyben születettek képesek az együttérzésre. Rendkívüli vonzerejével szinte bárkit meghódít. Gyűlöli a megszokást. Fantáziája élénk, nagy céljai vannak.

Újhold-ember: Fogékony a lélek, és titkos dolgok rejtelmeire. Könnyen kimutatja érzelmeit, de nem hagyja magát kihasználni semmilyen téren. Jól átlátja a világ dolgait, ugyanakkor rendkívüli spontaneitás jellemzi.

Telihold-ember: Magamutogató, szellemiekben gazdag, ugyanakkor nagyon naiv is tud lenni. Látszólagos gyengesége azonban alázatos és jó lélekre vall, mely ritka erény.

A szerelmes Kőris: A szerelem inkább játék számára. Fontos, hogy a nagy Őt olyan személy formájában találja meg, aki jól tűri a szeszélyeket, és a függetlenség iránti igényt. Nem hagyja, hogy szabadságától megfosszák. Amennyiben valakinek elkötelezi magát, az hosszú távú kapcsolatnak ígérkezik.
Ideális társa lehet: Fűz, Nyír.


  ÉGER    


(március 18. - április 14.)

Erős, néha vad egyéniség, aki a maga útját akarja járni a világban. Azonban jó érzékkel választja a legnehezebb utakat, teli problémákkal, de a jegy szülöttei rendelkeznek a bátorság erényével is, így bármilyen célkitűzést véghezvisznek. Az Éger szülöttek hű, kitartó barátok, de egyedül akarják megvívni csatáikat. Szeretik ők diktálni az iramot másoknak is, vezetőként sokszor nehéz velük a lépést tartani. Céljuk néha bizonytalan, nyughatatlanok, mindig el akarnak érni valamit. Szeretik a könyveket, az olvasást, örökké új információkat gyűjtenek.

Újhold-ember: Bátorsága és őszintesége átlagon felüli, azonban nem árt, ha időnként lassítana, és mérlegelné cselekedeteinek következményeit. Sokkal határozatlanabb, mint a Telihold-emberek.

Telihold-ember: Nagyon meggyőző tud lenni. Általában bizakodó, de hiányzik belőle az újhold szülöttekből látványosan sugárzó energia. Rendkívüli sikereket ér el, ha jó stratégiai helyzetbe kerül.

A szerelmes Éger: Mivel állandó bizonytalanság jellemzi szerelmi életét, ezért folyton visszaigazolásra vágyik. Olyan párra van szüksége, aki kimutatja érzelmeit, és jól tűri a nehézségeket. Önzetlen és segítőkész. Nem erőlteti rá partnerére az akaratát, de akkor érzi jól magát, ha meghallgatják. A házasságot biztonságos menedéknek tartja.
Ideális társa lehet: Kőris, Berkenye.


  FŰZFA    


(április 15. - május 12.)

A fűzfa szülötthöz igen nehéz közel kerülni vagy mélyebben megismerni, mivel a hold minden rejtélyessége és titka vonatkozik rá. Lelke hatalmas, bármikor bárkinek szívesen segít, könnyű mozgósítani, mert nagyon kifinomult a szociális érzéke. Pozitív jellemébe tartozik az állhatatosság és az eszesség. Szép és bájos, sikeres az életben. Meg kell ismerni, hogy valódi véleményt lehessen alkotni róla. Sokszor álmodozik, néha szeszélyes.

Újhold-ember: Hajlamos a rendkívül hirtelen hangulatváltozásra, s ez a kívülállók számára megbízhatatlanságot jelent, mégis képes a változásokhoz alkalmazkodni, és a felkínálkozó lehetőségekből gyorsan kovácsol előnyt.

Telihold-ember: Öntörvényű, nem veszi figyelembe környezete alapvető elvárásait sem. Azonban bármilyen helyzetben előnyére válhat, hogy nagyon jó az emlékezőtehetsége, és talpraesett.

A szerelmes Fűz: Állandóan a féltékenység gyötri, igaz, egy fűz szerelméhez viszont nem férhet kétség. Olyan partnert kell választania, aki elviseli a féltékenységgel együtt járó jeleneteket, és könnyen túlteszi magát ezen. Könnyen sértődik, hamar békül, szüksége van arra, hogy partnere állandóan mellette legyen.
Ideális társa lehet: Éger, Mogyoró.


  GALAGONYA    


(május 13. - június 9.)

Igazi úttörő, állandóan tele van újabb és újabb ötletekkel. Sokoldalú tehetség, és könnyen alkalmazkodik bármilyen változáshoz. A régi kelta bárdokhoz és druidákhoz hasonlóan, tehetséges előadóművész, és szívesen kerül befolyásos helyzetbe. Tisztában van ellenfelei, ellenségei gyöngéivel, ugyanakkor csak ritkán könyörtelen, de lehetőségeit nagyon jól kihasználja. Jó szervező, gyakorlatias, és családszerető.

Újhold-ember: Lobbanékony, impulzív, érzéki természetű. Ha egyszer eldöntötte, mit tesz, rendkívüli biztonsággal és ügyesen véghez is viszi, bármi is legyen a kitűzött cél.

Telihold-ember: Teljesen ellentétesen közelít a különböző dolgokhoz, mint az Újhold-ember. Nehezebben köt barátságokat, vagy kezd új szerelmi kapcsolatba, és ritkábban kötelezi el magát bármilyen ügy vagy egy személy mellett. Viszont széles látókörű, érdeklődik a gondolatiság rejtelmei iránt.

A szerelmes Galagonya: A Galagonya szülött sértődékeny típus, de valójában csak jó színész, mert elsősorban arra vágyik, hogy kiengeszteljék, szeressék. Társát viszontszereti, kitartó, hűséges. Szereti, ha felnéznek rá, s társában ő elsősorban a biztonságot keresi. Ritkán mélyek az érzései.
Ideális társa lehet: Berkenye, Bodza.


  TÖLGY    


(június 10. - július 7.)

A fák királya. Gazdag képzeletvilággal rendelkezik. Fantáziája határtalan. Energikus és bátor. Optimista, mindig igazat mond, járjon is ez bármilyen következménnyel. Ritkán meggondolatlan. Terveit általában egyedül, segítség nélkül éri el. Színes egyéniség, aki dicsőségre vágyik, ezért igyekszik mindent meg is tenni. Nagylelkű, ösztönös érzéke van a túlélésre. Jellemző rá az önfeláldozó magatartás, családjáért, közvetlen barátaiért bármit megtesz.

Újhold-ember: Szereti a kockázatvállalást, és olyan kötelezettségeket is elvállal, melyeket nehéz teljesítenie. Vezetői ambíciókkal bír, és képes felülemelkedni az emberi kapzsiságon és zsugoriságon is.

Telihold-ember: Ő már kevésbé hajlandó anyagi áldozatokat hozni boldogulásáért. Mivel úgy érzi, hogy nehéz helyzetekben is csak saját magára számíthat, ritkán kér segítséget másoktól. Pedig néha nagy szüksége lenne rá.

A szerelmes Tölgy: Akár hölgy, akár úr tölti be a szerelemben a Tölgy szerepét, ő viseli a kalapot, ő akar irányítani. Olyan partnerre van szükség, akit nem zavar az alárendelt szerep. Ugyanakkor szüksége van a szeretetre, melyet szívesen viszonoz. Egyben szenvedélyes, s ha szerelmes, ez tölti be a központi szerepet életében.
Ideális társa lehet: Repkény, Nyír.


  MAGYAL    


(július 8. - augusztus 4.)

Ritkán vállal kockázatot. Döntéseit alaposan megfontolják, minden lehetőséget átgondolva. Ezért előfordul, hogy jó dolgokról marad le. Magabiztos, zárkózott, ritkán nyílik meg. Elszántan, bátran járja a saját útját. Sok jó tulajdonság ötvöződik benne, így különleges és pozitív egyéniség. Rendkívül gyakorlatias ember, képes egyszerű logikával igen komoly problémákat is megoldani. Szívesen segít embertársain is.

Újhold-ember: Mások álmainak megvalósulását akár anyagilag és erkölcsileg egyaránt támogatja, mindezt általában önzetlenül. Megértő, mégis vakon derűlátó, ez néha káros következményekkel járhat.

Telihold-ember: Ő már sokkal inkább saját álmait igyekszik megvalósítani, a személyét ért kritikára rettentő érzékeny, ezért időről időre visszavonul a világtól. Bár a legtöbbször a történelem és a hagyomány érdekli, mégis belőle válhat komoly közszereplő.

A szerelmes Magyal: Nehezen lesz szerelmes, de ha ez végre sikerül, a legodaadóbb, legkedvesebb partnerré válhat. Fontos számára a kölcsönös megbecsülés, szeretet, bizalom. Szenvedélyes, jó szerető, várja élete nagy szerelmét, akivel élete végéig általában együtt is marad.
Ideális társa lehet: Nád, Éger.


  MOGYORÓ    


(augusztus 5. - szeptember 1.)

Éles a szeme és az esze, okos, rafinált, jól érvel. Kiváló vitapartner, politikus vagy író válhat belőlük. Rendkívül ügyes szervező � a legkisebb részletekig mindent előre megtervez, és mindezt kitűnően kivitelezi. Szeret másoknak tetszeni, és megfelelni, sőt általában fel is hívja a figyelmet magára, bárhol is legyen. Jó intuícióval rendelkezik.

Újhold-ember: Tudásvágya hatalmas, kíváncsi természetű. Ha nem figyel oda, akkor tolakodóvá, esetleg alattomossá is válhat, így gyorsan kivívja más emberek ellenszenvét. Gondolkodása tárgyilagos, távol állnak tőle az irracionális dolgok.

Telihold-ember: Nyílt, temperamentumos, s ez néha erőszakosságba csap át. Szívesen vállal közszereplést, nevel és okít másokat. Becsületes, jól meghatározott elvek szerint él. Rossz tulajdonsága lehet, hogy bíráló magatartást mutat, ami túlérzékenységéből fakad. Sokszor ok nélkül is könnyű megsérteni.

A szerelmes Mogyoró: A Mogyoró jegy szülötte szereti betartani a játékszabályokat, hitéhez, céljaihoz minden körülmények között ragaszkodik. Kitartóan hűséges, de ugyanezt várja partnerétől is. Azonban a végletek embere is egyben, néha jégcsap, néha forró tűz. Általában ez a viselkedés hat partnerére is. Így kapcsolatai nem konfliktusmentesek.
Ideális társa lehet: Tölgy, Fűz.


  SZŐLŐ    


(szeptember 2 - 29.)

Érzékeny természetű, lelkivilága könnyen darabokra törik. Mégis ellenfelei szemében nyugodtnak, stabilnak tűnik. Jó szervezőkészsége révén a legváratlanabb helyzetekben is talpon marad.

Képes harmóniát és biztonságot teremteni otthonában, munkahelyén, azonban olykor a legrosszabb tulajdonságai antiszociálissá teszi őt mások szemében. Ez a kettősség számtalan vitát generál élete során, baráti társaságban, munkahelyen egyaránt.

Újhold-ember: Jól és könnyen kifejezi az érzelmeit, megfelelően hasznosítja energiáit. Kiegyensúlyozatlanságából adódóan azonban az élet bizonyos területein nehezen vagy egyáltalán nem tud boldogulni. Lelkesedik társáért, és mindenben támogatja őt.

Telihold-ember: Kiegyensúlyozatlanságát jelentősen csökkenti a szeptember 23-ai őszi napéjegyenlőség, emiatt teljes együttérzéssel képes a megbocsátásra. Nem könnyű megérteni őt, hajlamos arra, hogy túlzottan puhány, laza, felelőtlen életet éljen.

A szerelmes Szőlő: Higgadt, megfontolt a szerelemben, nem szereti a felesleges perlekedést. Olyan társat kell választania magának, aki szintén kerüli a vitákat, konfliktusokat, akárcsak Ő, s mindketten előnyben részesítik az együtt eltöltött csendes estéket, a fergeteges szórakozások helyett.
Ideális társa lehet: Nyír, Éger.


  REPKÉNY    


(szeptember 30. - október 27.)

Végtelen kitartása, tehetsége rendszerint komoly elismerést hoz számára. Színes egyéniség a maga sajátos, különc stílusával. Társaságban hangadó szerepet tölt be. Nem szeret mások irányítása alatt állni. Munkáját emellett nagy felelősséggel és jól végzi el.

Újhold-ember: Leggyakrabban radikális gondolkodó, rokon a Berkenye-jegy szülötteivel. Nagy eséllyel kiemelkedő művészi adottságokkal rendelkezik. Hajlik a határozatlanságra, sikerek és kudarcok váltják egymást egész életében.

Telihold-ember: Mindenki számára sikeresnek tűnik, még abban az esetben is, ha átmenetileg elfordul tőle a szerencse. Igen adakozó, de egyben okos befektető. Szem előtt tartja anyagi lehetőségeit. Bármikor képes mások manipulálására, és hajlamos arra, hogy mások hátrányos helyzetét kihasználja. Emiatt gyakran keveredik vitába, nagyobb konfliktusba vagy akár peres ügyekbe is.

A szerelmes Repkény: Szereti, ha szeretik, s ugyanezt a rajongást szívesen visszaadja másoknak. Ragaszkodik szerelméhez, néha túlzottan is, így arra oda kell figyelnie, hogy ne uralkodjon partnerén, különben hamar konfliktus alakulhat ki közöttük. Megbízható, őszinte társ.

Ideális társa lehet: Fűz, Kőris.


  NÁD    


(október 28. - november 24.)

Kettős személyiségű, egyszerre dramatikus és szenvedélyes. Erőteljes egyéniség, sajnos erőszakosságot is rejt természete, és ritkán hajlik bármiféle megegyezésre. Fontos célokat tűz ki maga elé, mely nem tűr gyengeséget és semmittevést. Másokkal nem versenyez, legfeljebb magával és az idővel. Igazi túlélő, rendszeresen ellenségeskedéssel találja szembe magát. Ritkán kér segítséget másoktól. Szereti a kényelmet. Nem kerüli a kellemetlen helyzeteket, bárkivel vitába száll.

Újhold-ember: Barátságban a végleteket képviseli, egy ember vagy a barátja, vagy az ellensége. Rettentő türelmetlen természete miatt nehéz vele, gyakran robbanékony, hamar kivívja mások haragját. Érdekes, hogy mégis sokan tisztelik, főként ellenfelei.

Telihold-ember: Sokkal jobban viszonyul másokhoz, mint a hónap első felében születettek. Gyakran nyilvános elismerést is szerez. Azonban sokszor meggondolatlan, sok mindent akar elérni, így a legfontosabb dolgok irányítása kicsúszhat a kezéből.

A szerelmes Nád: Az érzelmek terén is igen lobbanékony megnyilvánulásai vannak. Mivel legtöbbször a föld felett jár néhány lépéssel, ezért jó, ha olyan partnert választ magának, aki erősen földhözragadt, s néha visszarántja őt is. Szenvedélyes, de egyben féltékeny is.
Ideális társa lehet: Berkenye, Magyal.


  BODZA    


(november 25. - december 23.)

Csak nagyon lassan válik igazán felnőtté, érett gondolkodásúvá. Ifjúkorában szeleburdi, sok fölös energiát és időt pazarol mindenféle haszontalanságokra. Ugyanakkor szerencsés a pénzügyek területén, s ez akár fényűzésre is ösztönözheti őt. Gyakran nyugtalan, vágyik az újra, ismeretlenre, ennek megismerésére, gyakran elmélyül érdekes tanulmányokban, esetleg távoli vidékekre utazik, ezzel is kielégítve tudásszomját. Társaságban szeret hangadó lenni, és visszautasítja, ha irányítani akarják.

Újhold-ember: Szókimondó, hiányzik belőle a megfontoltság. Ami szívén, az a száján. Rendkívül meggyőző szónok, harcol az igazságtalanság ellen, hisz igen érzékeny erre.

Telihold-ember: Széles látókörű, igazi polihisztor, minden társadalmi megmozdulásban benne van. Sokkal sikeresebb, ha csapatban munkálkodhat. Messze elkerüli a konfliktusokat.

A szerelmes Bodza: Mivel lassan érő típus, rendszerint csak idősebb korában találja meg az igazit. De ezért cserébe megbízható, őszinte társa lesz választottjának. Párjától ugyanezt várja el. Általában magához hasonló, attraktív partnerben találja meg élete párját.

Ideális társa lehet: Galagonya, Repkény.