Az indiánok szerint a fehér emberek a fejükkel gondolkodnak, míg az indiánok a szívükkel... A jegyek, azaz totemek meghatározását az állatok természetes viselkedésére alapozzák
Számos amerikai kultúra mítoszokon és legendákon alapszik, ahol állatok a főszereplők, vagy legalábbis fontos szerepet játszanak. Az amerikai őslakosok, azaz indiánok célja ezzel az volt, hogy a fiatal generációt fontos információkkal lássák el. A nyugati asztrológiához hasonlóan a hitvilágukat horoszkóp is erősítette, ahol állatok képviselik az egyes jegyeket.

A természet minden évben ugyanazt a ciklust éli meg, melyet a nap útja és a Földre gyakorolt hatása hoz létre. Az indiánok az asztrológiát szoros kapcsolatba hozzák a természettel, minden állatjegynek megvan a maga szerepe és ideje a természet körforgásában, melyet az újjászületés, a virágzás, a gyümölcsözés, majd az elmúlás jellemez.
Sólyom   |   Hód   |   Szarvas   |   Harkály   |   Lazac   |   Barnamedve
Holló   |   Kígyó   |   Bagoly   |   Lúd   |   Vidra   |   Farkas

  SÓLYOM    


III. 20. - IV. 19. - Az ébredés ideje

állatjegy: Sólyom

eleme: tűz

erénye: dinamizmus, optimizmus

hibája: meggondolatlanság, tapintatlanság


Kiváló megfigyelőképességgel rendelkezik, szinte azonnal átlátja az adott helyzeteket, élete a gyorsaságától és a dinamizmusától függ. Élete állandó feszültségben telik, hisz mindig kész kell legyen arra, hogy lecsapjon a kínálkozó lehetőségekre. Minden alkalmat kihasznál, nem tesz különbséget kicsi és nagy között, játszmáit nyíltan játssza. Még be sem fejezte az egyik feladatát, már rácsap a következőre. A kötöttségeket rettentő rosszul viseli, lételeme a szabadság, bátorság, és az önálló döntéshozatal. Teljesítménye változó, egyszer fenn, egyszer lenn. Vezetőként is megállja a helyét, hisz tele van életerővel, új ötletekkel, és sosem fárad el.

Nyugati megfelelője: Kos


  HÓD    IV. 20. - V. 20. - A növekedés ideje

állatjegy: Hód

eleme: Föld

erénye: állhatatosság, megbízhatóság

hibája: makacsság, korlátoltság


Körömszakadtáig ragaszkodik a megszokott dolgaihoz, a változás, s az új dolgok - különösen a váratlan események - kizökkentik egyensúlyából. Kerüli a kockázatokat, terveit alaposan átgondolja, majd ha törik, ha szakad, véghez is viszi azokat. Fontos számára a biztonság és a kényelem, szereti, ha a talaj a lába alatt stabil. Kitartása, állóképessége kiváló, amibe belekezd, azt véghez is viszi. Nem szereti a félmunkát. Becsületes és megbízható személy, nem vágyik vezető szerepre. Aki egy Hód jegyű személlyel dolgozik, nemcsak a munkát, hanem magát is rábízhatja.

Nyugati megfelelője: Bika


  SZARVAS    V. 21. - VI. 20. - A virágzás ideje

állatjegy: Szarvas

eleme: levegő

erénye: sokoldalúság, választékosság

hibája: felületesség


Energikus, mozgékony jellem, állandóan az új dolgokat, a változás lehetőségét kutatja. Belső ösztön hajtja az új felfedezések felé, minden érdekli, egy dologgal azonban csak igen ritkán tudja magát lekötni, így ismeretei rendszerint felületesek. Érdeklődése hatalmas, könnyen szót ért bárkivel, kiváló társasági ember. Munkájában vagy tanulmányai során csak akkor várható el kitartása, ha nem korlátozzák személyes szabadságát, ötletei megvalósítását. Véleményét gyakran változtatja, kevés a kitartása. Viszont könnyedén feltalálja magát mindenféle helyzetben.

Nyugati megfelelője: Ikrek


  HARKÁLY    


VI. 21. - VII. 21. - A hosszú nappalok ideje

állatjegy: Harkály

eleme: víz

erénye: odaadás, érzékenység

hibája: szeszélyesség


Állandó hangulatváltozások jellemzik, ugyanakkor érzelmi élete igen intenzív. Párkapcsolataiban rendkívül hűséges, odaadó és ragaszkodó, életében a család, a gyermekek töltik be a főszerepet. Az emberekhez való viszonyában a végletek jellemzik: vagy nagyon szeret valakit, vagy nem. De mindig segít a bajba jutottakon, még akkor is, ha nem kedveli vagy ismeri az illetőt. Sokszor szeszélyes, kiszámíthatatlan. Ragaszkodik környezetéhez, és saját tárgyaihoz. A karrier számára csupán lehetőség, nem cél, vezető szerepre, hatalomra nem vágyik. Munkájában, magánéletében kitartó és hűséges.

Nyugati megfelelője: Rák


  LAZAC    VII. 22. - VIII. 21. - Az érés ideje

állatjegy: Lazac

eleme: tűz

erénye: magabiztosság, melegszívűség

hibája: büszkeség, arrogancia


Jellemzően magabiztos, bátor, elegáns. Megjelenésére sokat ad, fontos számára, hogy mások mit gondolnak róla. Egész életében fontos szerepet játszik az anyagi biztonság. Nagyvonalú, jószívű, kerüli a vitákat, konfliktusokat. Kiváló vezetői képességeket birtokol, s mindent meg is tesz céljai elérésének érdekében. Hatalmas a szabadságvágy, nem szereti ha irányítják, korlátozzák. Gyakran előfordul, hogy büszkévé és arrogánssá válik, és fejébe száll a dicsőség. Vándorlásai során hatalmas távokat tesz meg, amit a fejébe vesz, azt véghez is viszi.

Nyugati megfelelője: Oroszlán


  BARNAMEDVE    VIII. 22. - IX. 21. - Az aratás ideje

állatjegy: Barnamedve

eleme: föld

erénye: kötelességtudat

hibája: túlzott pedantéria, kritikusság


A természetből is jól ismert barnamedve hatalmas, erős, bátor és védelmező. Nem célja vezető pozícióba kerülni, de, ha szükséges főnökként is megállja helyét, hisz igen jó a szervezőképessége, racionalitása nagyban segíti. Jellembeli tulajdonságának köszönhetően néha szelíd, kedves, simulékony, máskor ennek épp az ellenkezője jellemzi, akkor jobb, ha kerüljük a társaságát. Előfordul, hogy túlzottan kritikussá válik. Élete során, már gyermekkorától mindent gondosan megtervez előre, s nem szereti a váratlan, új dolgokat, igen könnyen el is bizonytalanodik, ha ilyennel találja szembe magát. Felelősségteljes és precíz, megpróbálja elérni, hogy nélkülözhetetlenné váljon környezete számára.

Nyugati megfelelője: Szűz


  HOLLÓ    IX. 22. - X. 22. - Hulló falevelek ideje

állatjegy: Holló

eleme: levegő

erénye: diplomatikusság és együttműködő készség

hibája: hiszékenység, döntésképtelenség


Az amerikai Indián kultúrában nagy tisztelet övezi a hollót. Akárcsak a madár, a jegy szülötte is képes bármilyen - akár zord - körülményhez alkalmazkodni. Ha hideg van, vagy épp forróság, ha aszály sújtja a földet, a holló kitartó, és túlél minden nehézséget. Diplomatikus, kerüli a konfliktusokat, sőt egyenesen készséges, ha kell segíti embertársait. Társaságkedvelő, fél a magánytól, ezért ha teheti hozzácsapódik valakihez. Nagyon fontos számára az egyensúly és a harmónia megteremtése, s az is, hogy hasznossá tegye magát. Általában valamely művészeti ágban tehetséges.

Nyugati megfelelője: Mérleg


  KÍGYÓ    


X. 23. - XI. 22. - A fagyás ideje

állatjegy: Kígyó

eleme: víz

erénye: elszántság

hibája: kompromisszumképtelenség


Tekintély és elismerés veszi körül a Kígyókat. Minden esetben, akár nehézségek árán is feltalálja magát. Állandó megújulás jellemzi, érdeklik a materiális tudományok, de a mágia is. Adottságai kiemelkedők: elszánt, akaratát minden esetben érvényesíti, céljait eléri. Sokszor kiszámíthatatlannak tűnik, valójában nem az. Reakciói gyakorta hirtelenek, kiszámíthatatlanok, s komoly vitákban sem fogadja el a kompromisszum lehetőségét. Ha elveszít egy csatát, azt is képes úgy megközelíteni, hogy Ő nyert, csupán nem az eredeti célok elérésével.

Nyugati megfelelője: Skorpió


  BAGOLY    


XI. 23. - XII. 21. - A téli álomba merülés ideje

állatjegy: Bagoly

eleme: tűz

erénye: idealizmus, bölcsesség

hibája: kérkedés, nyugtalanság


A bagoly a bölcsesség, a tudás jelképe. Igazán jól és biztonságban az éj leple alatt érzi magát. A függetlenség, a szabadság iránti vagy létszükséglet, nem szereti a kötöttségeket. Ha ráun valamire, azonnal tovaszáll, és új kihívást keres magának, valamit, ami érdekes, izgalmas. Meglátása szerint mindent tud az életről, egyenesen rajong a vitákért, de nem a veszekedésekért. Végtelenül idealista, mindig küzd valamilyen cél érdekében. Rendszeresen kérkedik, és sosem tud megnyugodni.

Nyugati megfelelője: Nyilas


  LÚD    XII. 22. - I. 19. - A megújulás ideje

állatjegy: Lúd

eleme: föld

erénye: kitartás

hibája: szigorúság, bizalmatlanság


Rendkívül kitartó, állandóan mozgásban van, hatalmas távok megtételére képes. Állhatatos, sokoldalú, megfontolt és előrelátó. Energiatartalékait kiválóan osztja be. Mindenféle környezetben jól érzi magát. A hideget nehezen viseli. Soha nem vág bele hirtelen semmibe, terveit alaposan megfontolja, mielőtt elkezdi azok megvalósítását. Reálisan gondolkodik, nem szereti a kockázatvállalást. Néha túlzottan szigorúnak, vagy akár ridegnek is tűnhet, pedig egyszerűen csak megfontolt, és alapos. Olyan hivatásban tud kiteljesedni, ahol a tervezés kap főszerepet. Ha megtalálja a helyét a világban, hatalmas karriert futhat be.

Nyugati megfelelője: Bak


  VIDRA    I. 20. - II. 18. - A készülődés ideje

állatjegy: Vidra

eleme: levegő

erénye: találékonyság, humor

hibája: lázadozás, kötetlenség


Fizikailag és intellektuálisan is rendkívül energikus, mozgékony, néha igen meglepő dolgokra képes. Sokszor előfordul, hogy terveit úgy képes megvalósítani, hogy sokan csak akkor kapnak észbe, amikor a Vidra már rég célba ért. Odavan az új és meglepő dolgokért, kalandokért. Lételeme a változás, ritkán ugyan, de előfordul, hogy megtalálja azt az eszmét, amiért vállalja akár az állandóságot is. Az unalomba belebetegszik, igazi forradalmár, s mindent megtesz azért, hogy környezetét vagy akár a világot jobbá tegye. Ötletekből kifogyhatatlan.

Nyugati megfelelője: Vízöntő


  FARKAS    II. 19. - III. 20. - Az újjáéledés ideje

állatjegy: Farkas

eleme: víz

erénye: érzékenység

hibája: lustaság, befolyásolhatóság


A farkas a végleteket képviseli. Vagy félénk, vagy félelmetes. Elszántság és hiszékenység egyszerre van meg benne. E jegy szülötte igen érzékenyen reagál a külső behatásokra, hatodik érzéke kiválóan működik. Fél az érzelmek kimutatásától, úgy véli, ettől igen sebezhetővé válik. Sokszor megmarja társát, vagy családtagjait. Néha szüksége van magányra is, ilyenkor alaposan átgondolhatja terveit. Melegszívű, érzelmes és segítőkész.

Nyugati megfelelője: Halak


Startlap ajánlat: http://aszcendens.lap.hu »


  TÉMÁBAN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK  
Indián horoszkóp a Nők lapja café-n is

  KAPCSOLÓDÓ CIKKEK  
Bolygók és növények