Kínai horoszkóp

Bíborcsillag horoszkóp - Rólad szól!

Fogantatási Naptár

Fogantatási horoszkóp

Rendezvényekre

Különleges jósdák, egyedi programok

Asztro-coach

Válaszd a jövőt! A sikerkulcs benned van!

Két Ösvény Tarot

Napi Tarot üzenetek - katt ide!

Titkos Angyali Számkombináció

Rendezvényekre kell egy jósda!

Csupán néhány programötlet a 200-ból:

Ismerje meg további ötleteinket! Családi nap, céges rendezvények, privát partyk, bálok? 17 évnyi tapasztalat, megújuló ötletek, ingyenes dekoráció!

Holdnaptár

Az angyalok nyelve - angyalkommunikáció

Közzétéve: 2020. 07. 01. Forrás: Agrippa: Okkult filozófia 3.
Értékelés
Ez a cikk 84 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Kételkedhetünk abban, hogy az angyalok vagy a démonok (mivel ezek tisztán lelkek) használnak hangos beszédet vagy nyelvet egymás közt vagy velünk...

 

...de Pál néhány helyen ezt mondta: "Ha beszélek az emberek vagy az angyalok nyelvén - hogy a beszédük, vagy nyelvük abban sokan kételkednek."


Többen azt gondolják, hogy ha valamilyen nyelvet használnak, akkor az a héber, mert ez volt az első és mennyből származik. A Bábeli nyelvzavar előtt is létezett, az Isten ezen a nyelven adta a törvényt és Krisztus hirdette az Evangéliumot és így kaptak sok jóslatot a próféták a szent lélektől. Látjuk ahogy minden nyelv átmegy különböző változásokon, romláson, ez az egy maradt sértetlen.

Még további bizonyítéka ennek a véleménynek az, hogy minden démon és intelligencia csak annak az egy népnek a nyelvét használja, amelyiknél Õ lakik, akik megértik. De hogy az angyalok hogyan beszélnek , az rejtve van előttünk csak úgy mint ők maguk. Nekünk , hogy beszéljünk szükségünk van a nyelvhez eszközökre (szervekre) mint például az álkapocs, szájpadlás, ajkak, torok, tüdő, légcső és a mellizmok, melyekből a lélek mozdulata indul.

Ha távol van a másiktól, hangosabban kell beszélnie, de ha közel, belesuttog a fülébe: és ha össze is tud kapcsolódni a hallgatóval, egy lágyabb lélegzet is elegendő.

Belesiklik a hallgatóba hang nélkül, mint egy visszatükröződés a szemen , vagy az üvegen. Tehát a testből kilépő lélek, az angyalok, a démonok beszélnek: de amit az emberek érzékelhető hanggal tesznek, azt ők a beszéd eszméjének lenyomatával teszik. Jobb módszer ez, mintha hallható hanggal fejeznék ki a mondanivalójukat.


KÖNYVAJÁNLÓ

************ Megvásárolható e-bookban itt  *************

***** Megvásárolható nyomtatott formában itt  *****


Egy könyv, mely angyalokról, titkaikról, energiáikról szól, s üzeneteket közvetít. Egy angyalos könyv, mely kilóg a sorból. Egy egyedi, különleges számkombinációt osztok meg most veled kedves Olvasó, melyet 2011.06.11. óta teszteltem, - teljes titokban. Ennek a kis könyvnek komoly célja van. Átadni neked azt, ami eddig rejtve volt előtted.

Lépj be egy új élet kapuján! Ami ebben a könyvben van, az
támogat
lendületet ad
elgondolkodtat
bíztat / bátorít / lelkesít
megelégedetté tesz.


A Platonisták szerint Sokrates démonját érzékkel észlelte, de nem a testével, hanem az ebben rejtőző éteri test érzékével. Ezen módszer miatt hiszi Avieen , hogy az angyalokat nem láthatták és hallhatták a próféták. Az eszköz, melynek segítségével az egyik lélek tudatja a másikkal, hogy mire gondol, az erény melyet Pál apostol az angyalok nyelvének hív. De gyakran hallható hangot küldenek, mint az Úr mennybe menetelénél: "ti, galileaiak, miért álltok ott a mennybe bámulva ?" És a régi törvényben sok atya használt hallható hangot de csak mikor testet öltöttek. Azt viszont nem tudjuk, hogy miként hallják meg a lelkek és a démonok a mi könyörgéseinket, imáinkat, hogyan látják szertartásainkat. A démonoknak van spirituális testük, melyet mindenhol érzékelhet a természet, megérinthető, látható, hallható, és semmi sem lehet neki akadály. Õk azonban nem olyan módon érzékelnek mint azt mi tesszük különböző szerveinkkel, hanem talán mint a szivacs, mi magába issza a vizet, vagy valahogy máshogy, mi számunkra még ismeretlen.

Sok állat nincs felruházva azokkal a szervekkel, például sokaknak nincs füle de valamiképp mégis érzékelik a hangot.

A lelkek nevei, különböző büntetéseik és a lelkek, melyek a csillagokat, csillagjegyeket, menny sarkait és elemeket uralják

A jó és rossz szellemeknek különböző neveik vannak, de az ő sajátosságukat és igaz neveiket csak úgy mint a csillagoknak Isten tudja, aki képes arra, hogy megszámolja a csillagok sokaságát és neveiken szólítja őket. Közülünk ezeket senki nem ismerheti, de egy nagyon kevés kifejeződik számunkra az Isteni kinyilatkoztatás által a Szent Írásban. A héber mesterek azt gondolják, hogy az angyalok neveit Ádám határozta meg, és ennek megfelelően lettek ezek leírva. Isten mindent elhozott Ádámnak amit teremtett és Ádámra bízta az angyalok elnevezését és ahogy Ádám elnevezte őket ez így is maradt. Ennélfogva a héber Macabeusok a mágusokkal együtt azt gondolják, hogy a férfi hatalmában áll, hogy elnevezze a lelkeket, de csak olyan férfi aki méltóságteljes és felmagasztalt ehhez az erkölcshöz az Isteni ajándék és felhatalmazás által.

De a névadást, ami ki kell hogy fejezze az isteni természetet és az angyali erény egészét nem csinálhatja bármilyen emberi hang. A neveket tulajdonképpen munkájukból kifolyólag kapták meg, jelezve hivatásukat és hatásaikat amit az angyali kar követel. Ezek a nevek isteni áldozatok, hatékonyságot adnak minden spirituális szubsztanciának fentről és lentről, hogy elérjék a kívánt hatást.

Látom és ismerek néhány írást egy szűz pergamenen, amely néhány lélek nevét tartalmazza a hold órájában, amit aztán oda adott, hogy a vízi béka lenyelje és ez morajlik a versekben. A békát elengedik a vízbe, esőbe, zivatarba. Ugyanazt a férfit láttam aki leírta egy másik lélek nevét jelölésével a Mars órájában, amit egy hollónak adtak, akit elengedtek amikor elmondták a verset, azonnal követték a menny azon sarkából és amerre szállt, villámlás, rázkódás, szörnyű dörgések, sűrű felhők jelentek meg. Egyik lélek nyelve sem volt ismeretlen és egyik sem jelölt mást, mint hivatásukat.

Ilyen nevű angyalok: Raziel, Gabriel, Michael, Raphael, Haniel, akik isteni vízióval , erővel, gyógyszerrel, dicsőséggel rendelkeznek. Ugyanilyen módon olvashatóak a gonosz démonok hivatásai és e szerint így nevezhetjük őket: játékos, csaló, álmodozó, félrelépő és hasonlóak. Így kaptuk meg az ősi héber atyáktól az angyalok neveit, akik uralják a bolygókat és a csillagjegyeket, a Szaturnuszt- Zaphiel, Jupitert - Zadkiel, Marsot - Camael, Napot - Raphael, a Vénuszt - Haniel, a Merkúrt - Michael, a Holdat - Gabriel.

Ez a hét lélek, akik mindig Isten színe előtt állnak, akikben megbízik az egész égi és földi királyság, ami a Hold alatt van. Ezért ahogy a legtöbb kíváncsibb teológus mondja, uralják az évek, napok, órák bizonyos változásait, ahogy az asztrológusok tanítják a bolygókkal kapcsolatban, melyeket uralnak, Mercurius Trismegistus a világ hét uralkodójának hívja őket, akik a mennyek, eszközök által közvetítik a csillagok és csillagjegyek hatását az alárendeltekre.

Vannak, akik csillagoknak tulajdonítják őket, különböző neveket adva nekik mondván, hogy a Szaturnusz felett az intelligencia uralkodik, neve : Oriphiel, Jupiter felett Zachariel, a Mars felett Zamael, a Nap felett Michael, Vénusz felett Anael, a Merkúr felett Raphael, a Hold felett Gabriel. És mindegyik 354 évig és 4 hónapig uralja a világot. Az uralkodás a Szaturnusz intelligenciájából indul ki. Ezek sorrendben a következők: Vénusz, Jupiter, Merkúr, Mars, Hold, Nap és aztán az uralkodás visszatér a Szaturnusz lelkébe. Abbas Tritemius Maximilian Caesarnak egy speciális tanulmányt írt erre vonatkozólag amit, hogy alaposan átvizsgáljon egy hatalmas ismeretet kreált a jövő időkről.

A 12 csillagjegyet a következők uralják: A kos felett Malchidael, a bika felett Asmodel, az ikrek felett Ambriel, a szűz felett Hamaliel, a mérleg felett Zuriel, a skorpió felett Barchel, a nyilas felett Advachiel, a bak felett Hanael, a vízöntő felett Cambiel, a halak felett Barchiel. Ezek az angyalok/lelkek uralják a bolygókat és a csillagjegyeket, János megemlítette a Jelenések Könyvében az előzőeket.

A 7 lélek/angyal, akik Isten trónja előtt megjelentek, úgy gondolom a könyv végén, a hét bolygót uralják, leírta a mennyei város emelvényét, elmondva, hogy a 7 bejáratnál hét angyal van. Újra 28 angyal van akik uralkodnak a Hold 28 házában, amelyeknek neve sorrendben a következő: Geniel, Enediel, Amixiel, Azariel, Gabriel, Dirachiel, Seheliel, Amnediel, Barbiel, Ardefiel, Neciel, Abdizuel, Jazariel, Ergediel, Staliel, Azeruel, Adriel, Egibiel, Amutiel, Kyriel, Bethnael, Geliel, Requiel, Abrinael, Aziel, Tagriel, Alheniel, Amnixiel. Négy angyali hercegnő is van, akik a négy szelet uralják, Raphael a nyugatit, Gabriel az északit, Nariel akit olykor Urielnek is hívnak a délit.

Õket az elemekhez is hozzárendelték, azaz a levegőhöz Cherubot, a vízhez Tharsist, a földhöz Arielt, a tűzhöz Seruphot. Ezen lelkek/angyalok mindegyike egy herceg és saját uralmukban, bolygójukon, csillagjegyükben, idejükben, éveikben, hónapjaikban, napjaikban, óráikban, elemeikben, a világ részeiben és szelekben több erővel és szabadsággal rendelkeznek. És mindegyik közülük sok terület felett uralkodik és ez hasonlóan van a gonosz lelkek között is, van négy akik a legpotenciálisabb királyok, akik a maradékot uralják, figyelembe véve a világ 4 részét, neveik a következőek: Urieus a kelet királya, Amayon dél királya, Paymon a nyugat királya, Egin dél királya. A héber tudósok talán pontosabban így nevezik őket: Samuel, Azazel, Azael, Mahazuel, melyek közül pár mint területi herceg uralkodik, és megszámlálhatatlan démonja is van a privát hivatásoknak. Leginkább az ősi görög teológusok számolnak 6 démonnal melyeket Telchines-nek és Alastoresnek hívnak, ezek rosszakarattal bírnak az emberekre, mert amint vizet vesznek a Styx folyóból kezükkel, szétszórják a vizet a világra amit járvány, pestis, éhség követ és ezeket nevezik: Acteusnak, Megaleziusnak, Ormenusnak, Lycusnak, Niconnak, Mimonnak.

De ha többet akarnak tudni a különböző nevekről, helyekről, angyalok idejéről, gonosz démonokról, nyissák ki Simon rabbi temploma cimű könyvét. És a világosság könyvében, illetve a nagyszerű teremtésekről írt tanulmányában és Ishmael rabbi temploma című művében tehát az eredetmítoszban további információkat talál ezzel kapcsolatban.

Forrás: Agrippa: Okkult filozófia 3.

Bezárás