Kínai horoszkóp

Bíborcsillag horoszkóp - Rólad szól!

Fogantatási Naptár

Fogantatási horoszkóp

Rendezvényekre

Különleges jósdák, egyedi programok

Asztro-coach

Válaszd a jövőt! A sikerkulcs benned van!

Két Ösvény Tarot

Napi Tarot üzenetek - katt ide!

Kik az angyalok? Most megtudod!

Közzétéve: 2020. 06. 10. Írta: F. E. Eckard Strohm Forrás: Atlantisz angyalai
Értékelés
Ez a cikk 23 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egyáltalán, kik is az angyalok? Az angyal szó (angolul: angel, latinul: angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel: "Ang": élet (az egyiptomi szimbólum, az Ankh- az élet kulcsa- szintén innen ered)...

 

...az "El": Isten fénye. Szabad fordításban tehát "Élő Istenfény" vagy "Életet adó isteni Fény". Gyermekkorunkból még emlékszünk az angyalokra. Ki ne ismerné azt a képet a hálószobában az őrangyalról, aki egy erős sodrású patakon segíti át a gyerekeket? Ki ne hallotta volna még a mondást egy-egy veszélyes helyzetből szerencsésen kikerülve: "Megvédett az őrangyalod!" Ennek ellenére legtöbben a káprázatos mesebirodalom képzeletvilágába száműzték őket.

Tényleg léteznek angyalok? A Bibliában lépten-nyomon olvashatunk róluk; arról, hogy megjelentek az emberek között. És nem mindig csak szeretetreméltó lényekként, hanem gyakran Isten harcos, félelmetes, hatalmas küldötteiként is.

A hagyomány szerint Isten első angyala Satanael volt. Nevének jelentése: "Isten angyala". Õt ruházta fel Isten a legnagyobb hatalommal, és az összes angyal feljebbvalójaként hercegi rangot adományozott neki. Az angyalok nevében az "el" végződés arra utal, hogy ők mindennél és mindenkinél közelebb állnak Istenhez. Satanael volt egyben az első arkangyal is. Amikor Isten az embereket megteremtette, az angyalokat bízta meg azzal, hogy szolgálják őket. Satanael azonban megtagadta az engedelmességet. Úgy gondolta, hogy az emberek alacsonyabb rendű lények nála, és ezért nem tisztelheti őket. Felbujtotta az angyalokat, hogy forduljanak el Istentől, és őt imádják új urukként. A legenda beszámol egy hatalmas csatáról az angyalok között. Az Úr megparancsolta Michael arkangyalnak, hogy számoljon le a lázadóval, és vegye el tőle a hercegi koronát. Michael elvesztette az első csatát Satanael ellen. Elpanaszolta Istennek, hogy nem kapott elég hatalmat és erőt ahhoz, hogy egy ilyen ellenfelet le tudjon győzni. Ezek után Michael megkapta a hadsereg egyik hercegi rangját, és hatalmas erőre tett szert. A második összecsapás Michael győzelmével végződött, és Satanael a Földre száműzetett. Ezt követően nevének "el" végződésétől megfosztották, s ettől kezdve viseli a Sátán nevet. Gyakran nevezik Lucifernek is; nevének jelentése- "Fényhozó", a "Fény követe"- is utal származására.

Eredetileg hét arkangyal volt, azonban Satanael bukásával megváltozott a rang szerinti sorrend. A fennmaradó hat arkangyal közül az eddigi második, Michael lett az első. Neve héberül Mika-el, jelentése: "Ki olyan, mint Isten?". Õ a harcos, aki a Földért, különösen Izraelért felelős, és az elhunytak lelkét is ő fogadja.


A harmadik - immár második - arkangyal Gabriel, a hírhozó. Neve a Gibor szóból ered, jelentése: "Isten ereje". A bibliai mondat, "Általad jő el a Szentlélek", jelzi megbízatását. Teljhatalma van az Édenkert, a kígyók és a Kerubok fölött; erről később még bővebben szólunk.
Korábban a negyedik - most a harmadik - arkangyal, Rafael így jellemzi küldetését saját szavaival: "A vándorok kísérője vagyok, meggyógyítom a betegeket." Nevének jelentése: "az Úr meggyógyít". Az emberek szelleme felett áll.
A negyedik - a volt ötödik - arkangyal Uriel (gyakran Arielnek vagy Aurielnek is mondják) az Akasha- Krónika őrzője. Nevének jelentése: "Isten fénye". Jelmondata: "A szeretet a tűz hevével lángol". Az angyalseregek vezére, az alvilág uralkodója, fényével megszabadít a démonoktól.


A volt hatodik - immár az ötödik - arkangyal Sariel, az Úr ellen vétkező lelkekért felel.


A hetedik - illetve hatodik - arkangyal Raquel. Nevének jelentése: "Isten bosszúja". Természetesen itt nem az emberek közötti alantas bosszúvágyként, hanem kiegyenlítésként értendő.

Az arkangyalok Isten "első teremtményei", akárcsak az itt következők. Jehudiel nevének jelentése: "Azokat, akik az Urat dicsérik, megjutalmazom". Sealthiel az alázat angyala. Nevének jelentése: "Meghajolva könyörgöm hozzád". Remiel a feltámadottak uralkodója. Barachielnek szintén fontos küldetése van, nevének jelentése: "Segítőnk, ne hagyj el minket!". A legnagyobb szükségben hívják őt segítségül. Raziel szintén az első teremtmények közé tartozik. Jelmondata: "Az Úr az én örömöm". Róla mesélik, hogy amikor Ádámot az Úr kiűzte a Paradicsomból, adott neki egy könyvet a gyógynövényekről, amely tartalmazta minden betegség ellenszerét. Különleges helyzete van egy angyalnak, akinek a neve nem "el"- re végződik: ő Metatron, az "Ábrázat Hercege", Isten íródeákja, az archívumkészítő, aki feljegyzi "életünk filmjét". Vele együtt tevékenykedik Radweriel, a "Feljegyzések Könyvének Õrzője". Metatron eredetileg ember volt, mégpedig a bibliai Henoch, aki rendkívüli életútja miatt válhatott angyallá.

Első pillanatban zavarba ejtő lehet az angyalok sokfélesége: Szerafimok, Kerubok, Ofanimok, Irinek, Trónok, Quddisinek, Uralmak, Hercegségek, Angyalok, Arkangyalok.
Kezdjük a Szerafimokkal, a szeretet angyalaival. Õk képezik a legfelsőbb angyalcsoportot. A Szerafim a héber seraph szóból ered, jelentése: égni. A forrón lángoló emberi szeretetnél csak az isteni szeretet lángja lehet nagyobb. Nincs ennél nagyobb és hatalmasabb erő, ezért állnak a Szerafimok legközelebb Istenhez.
A Kerubok "Isten lovasai", az Õ akaratát közvetítik minden síkon. Õk a Bölcsesség angyalai, és a Mennyek Küszöbének Õrei.
Az Elohimok, a Hazavezető angyalok, gondoskodnak az emberi lelkekről haláluk után.
A Quiddisin szentet jelent. Azokat az angyalokat hívják így, akiknek Isten dicsőítése a feladatuk "Szent, Szent, szent!" kiáltásaikkal.


A Trónok Isten szellemi törvényeinek képviselői.


Az Irinek a Mennyek Õrzői.


Az Ofanim jelentése: kerék. Az Ofanimok hídként szolgálnak az angyalok és az emberek között, összekötve az Eget (az isteni szintet) és a Földet (az anyagi szintet). Azoknak az angyaloknak, akiknek el-re végződik a nevük, szükségük van egy Ofanimra, hogy földi világunkban kifejthessék az erejüket. Az Ofanimok befolyásolják a "kerekeinket": a csakráinkat.
Az angyalok osztályozása erejük és feladatkörük szerint Uralmakra, Hercegségekre, Hatalmakra, és Birodalmakra tagolódik. Az angyalok között különleges helyet foglalnak el az őrangyalok. Legfőbb hercegük Szandalfon. Nem felénk közeledő halk léptekre emlékeztet ez a név?
Az őrangyaloknak különleges szabályokat kell betartaniuk velünk, emberekkel szemben. Nem szabad mögöttünk állniuk, fejünk tetejére pillantaniuk, mert ez által megzavarhatnák a lelkünkre ható isteni kapcsolat igaz és jó befolyását. Az őrangyalok csak szemből, oldalról vagy fentről közelíthetnek hozzánk, illetve Isten különleges engedélyével mögöttünk is állhatnak.


KÖNYVAJÁNLÓ

"Hiszem, hogy Angyalok léteznek. A Biblia szerint Isten küldöttei, akik hírül adják az Úr akaratát az embereknek. Velünk vannak, de nem láthatóak. Érezhetőek. Minden információt megkapunk tőlük, amit tudnunk kell a szebb, boldogabb és elégedettebb élethez. Segíts magadon, s az angyalod is megsegít!"

A szerző

 

MEGRENDELHETŐ AZ EZOTERIKUS KALENDÁRIUM SZERZŐJÉNEK 2014-es KÖNYVE, melyben megosztja olvasóival évek óta használt technikáját, amely segítségével Te is kapcsolatba tudsz lépni angyaloddal.

 

********* Megvásárolható e-bookban itt  **********

***** Megvásárolható nyomtatott formában itt  *****


Egy könyv, mely angyalokról, titkaikról, energiáikról szól, s üzeneteket közvetít. Egy angyalos könyv, mely kilóg a sorból. Egy egyedi, különleges számkombinációt osztok meg most veled kedves Olvasó, melyet 2011.06.11. óta teszteltem, - teljes titokban. Ennek a kis könyvnek komoly célja van. Átadni neked azt, ami eddig rejtve volt előtted. Olyan segítőd lesz ez az olvasmány, mely nem pusztán elmélettel, hanem konkrét, gyakorlati megvalósítással segít abban, hogy összeköttetésbe kerülj az angyalokkal. Léteznek magasabb létsíkok, rejtett életformák. A lehetőség bárkinek adott a kapcsolat kialakítására, ezzel a kötettel pedig kifejleszthetsz magadban emelkedettebb lelki tulajdonságokat, bölcsességet, szeretetteljes gondolkodást, - az angyalok közvetítésével.  

Lépj be egy új élet kapuján! Ami ebben a könyvben van, az
támogat
lendületet ad
elgondolkodtat
bíztat / bátorít / lelkesít
megelégedetté tesz.


Fedezd fel saját utadat az angyalok hívószavával, és a 2014-ben napvilágra került Titkos Angyali Számkombinációval!

Katt ide és rendeld meg most!Merülj el a gondolataidban!

Amikor elbújsz egy csendes zugban és pár pillanatra vagy egy teljes meditáció idejére elmerülsz benső világodban, lecsitulnak kavargó gondolataid, megpihenhetsz. A nyugalom szigetén felteheted a kavargó érzéseket keltő kérdéseidet is, a választ, mint egy külső szemlélő fogod látni. Ez segít abban, hogy reálisan és objektíven szemléld a téged körülvevő világot. Feltett kérdéseidre kapott válaszaidon elmerengve látni fogod, hogy a legmegfelelőbb iránymutatást kaptad.

 
Gyermekkori beidegződéseink miatt, a sajátos nevelési elveknek megfelelően lesznek majd mélyen érintő témák, melyeket úgy érzékelünk, hogy nem kaptunk választ, vagy számunkra értelmezhetetlen. Ilyenkor mindig a mögöttes okokat kell kutatni. Amitől félsz, az rád szakad…
Függetlenül attól, hogy felismered-e, a válaszok mindig rendben megérkeznek kérdéseidre. Amikor viszont félsz, és mindegy, hogy félelmed valós, vagy alaptalan, nagy valószínűséggel nem fogod érzékelni a válaszokat.

Ahogyan egy virágcsokrot is kaphatsz illatosat vagy illat nélkülit, dísz és selyempapírba is csomagolhatják, de a celofán is szóba jöhet, úgy a válaszok is sokféle formában jelentkezhetnek. Gondolatok, érzelmek, érzések, testi érzetek, képek, fények, színek, hangok, zene, dallam, íz, illat, energia, emlékképek… A csatorna személyre szabott. Minden ember ugyanazt a festményt teljesen eltérő módon láthatja, itt sincs másként.

Mit kezdhetsz az élményekkel?

Amit megtudsz, használd egészséggel.
 
Öngerjesztő spirál – minél többet tudsz, annál többre leszel kíváncsi. Érezni fogod a pillanatot, amikor nem szabad tovább lépned, többet kíváncsiskodnod, mert kifáradsz. Célunk a feltöltődés és az információk lehívása, nem az ájulásig végzett kérdezősködés. Ha végképp nem boldogulsz, keress fel egy látót, egy jóst, vagy kártyavetőt – mind hasonló módszerekkel dolgoznak. Tedd meg ezt egyszer, kétszer, maximum háromszor és hagyj egy kis időt, hogy a dolgok egyszerűen megtörténjenek. Amikor már minden kérdésedre kialakult az életben kapható válaszok folyamata (mert sokszor nem egyszerre alakul át körülöttünk a világ, hanem apró részletekben).

Ne feledd, minden kérdésre van válasz, azonban a megfelelő időpontban kell megkérdezni angyalaidat, segítőidet – ha életfeladatodnak megfelelően jobb, ha nem tudsz egy információt, bárhogyan nyaggatod őket, magadat vagy jósodat, akkor sem kapsz választ…
Forrás: Atlantisz angyalai